ATV là gì? Nghĩa của từ atv

ATV là gì?

ATV“All-Terrain Vehicle” trong tiếng Anh.

ATV là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng ATV“All-Terrain Vehicle”.

All-Terrain Vehicle: Tất cả các xe địa hình.

Giải thích ý nghĩa của ATV

ATV có nghĩa “All-Terrain Vehicle”, dịch sang tiếng Việt là “Tất cả các xe địa hình”.