AU là gì? Nghĩa của từ au

AU là gì?

AU“Astronomical Unit” trong tiếng Anh.

AU là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng AU“Astronomical Unit”.

Astronomical Unit: Đơn vị Thiên văn.

Một số kiểu AU viết tắt khác:

Australia: Úc.
sơ đồ ISO 3166.

Austria: Áo.
mã quốc gia FIPS 10-4.

African Union: Liên minh châu Phi.
là OAU trước năm 2000.

American University: Đại học Hoa Kỳ.

Gold: Vàng.
Aurum Latinh: Au.

Giải thích ý nghĩa của AU

AU có nghĩa “Astronomical Unit”, dịch sang tiếng Việt là “Đơn vị Thiên văn”.