AUD là gì? Nghĩa của từ aud

AUD là gì?

AUD“Australian dollar” trong tiếng Anh.

AUD là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng AUD“Australian dollar”.

Australian dollar: Đô la Úc.
mã tiền tệ ISO 4217.

Giải thích ý nghĩa của AUD

AUD có nghĩa “Australian dollar”, dịch sang tiếng Việt là “Đô la Úc”.