AUS là gì? Nghĩa của từ aus

AUS là gì?

AUS“Australia” trong tiếng Anh.

AUS là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng AUS“Australia”.

Australia: Úc.
ISO 3166 trigram.

Giải thích ý nghĩa của AUS

AUS có nghĩa “Australia”, dịch sang tiếng Việt là “Úc”.