AUSCANNZUKUS là gì? Nghĩa của từ auscannzukus

AUSCANNZUKUS là gì?

AUSCANNZUKUS“Australia, Canada, New Zealand, United Kingdom, United States” trong tiếng Anh.

AUSCANNZUKUS là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng AUSCANNZUKUS“Australia, Canada, New Zealand, United Kingdom, United States”.

Australia, Canada, New Zealand, United Kingdom, United States: Úc, Canada, New Zealand, Vương quốc Anh, Hoa Kỳ.
chỉ định bảo mật.

Giải thích ý nghĩa của AUSCANNZUKUS

AUSCANNZUKUS có nghĩa “Australia, Canada, New Zealand, United Kingdom, United States”, dịch sang tiếng Việt là “Úc, Canada, New Zealand, Vương quốc Anh, Hoa Kỳ”.