AV là gì? Nghĩa của từ av

AV là gì?

AV“Audiovisual” trong tiếng Anh.

AV là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng AV“Audiovisual”.

Audiovisual: Nghe nhìn.

Một số kiểu AV viết tắt khác:

Aviation: Hàng không.

Attovolt: Attovolt.
aV.

Aperture value: Giá trị khẩu độ.
chế độ chụp ảnh: Av.

Anguilla: Anguilla.
mã lãnh thổ FIPS 10-4.

Avar language: Ngôn ngữ Avar.
mã ISO 639-1: av.

Giải thích ý nghĩa của AV

AV có nghĩa “Audiovisual”, dịch sang tiếng Việt là “Nghe nhìn”.