AVB là gì? Nghĩa của từ avb

AVB là gì?

AVB“Audio Video Bridging” trong tiếng Anh.

AVB là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng AVB“Audio Video Bridging”.

Audio Video Bridging: Cầu nối âm thanh video.

Giải thích ý nghĩa của AVB

AVB có nghĩa “Audio Video Bridging”, dịch sang tiếng Việt là “Cầu nối âm thanh video”.