AVCATT là gì? Nghĩa của từ avcatt

AVCATT là gì?

AVCATT“Aviation Combined Arms Tactical Trainer” trong tiếng Anh.

AVCATT là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng AVCATT“Aviation Combined Arms Tactical Trainer”.

Aviation Combined Arms Tactical Trainer: Huấn luyện viên chiến thuật về vũ khí kết hợp hàng không.
Mỹ.

Giải thích ý nghĩa của AVCATT

AVCATT có nghĩa “Aviation Combined Arms Tactical Trainer”, dịch sang tiếng Việt là “Huấn luyện viên chiến thuật về vũ khí kết hợp hàng không”.