AVGP là gì? Nghĩa của từ avgp

AVGP là gì?

AVGP“Armoured Vehicle, General Purpose” trong tiếng Anh.

AVGP là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng AVGP“Armoured Vehicle, General Purpose”.

Armoured Vehicle, General Purpose: Xe bọc thép, Mục đích chung.

Giải thích ý nghĩa của AVGP

AVGP có nghĩa “Armoured Vehicle, General Purpose”, dịch sang tiếng Việt là “Xe bọc thép, Mục đích chung”.