AVI là gì? Nghĩa của từ avi

AVI là gì?

AVI“Audio Video Interleave” trong tiếng Anh.

AVI là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng AVI“Audio Video Interleave”.

Audio Video Interleave: Âm thanh Video xen kẽ.

Giải thích ý nghĩa của AVI

AVI có nghĩa “Audio Video Interleave”, dịch sang tiếng Việt là “Âm thanh Video xen kẽ”.