AVM là gì? Nghĩa của từ avm

AVM là gì?

AVM“Air Vice-Marshal” trong tiếng Anh.

AVM là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng AVM“Air Vice-Marshal”.

Air Vice-Marshal: Phó nguyên soái không quân.

Một số kiểu AVM viết tắt khác:

Arteriovenous malformation: Dị tật động tĩnh mạch.

Giải thích ý nghĩa của AVM

AVM có nghĩa “Air Vice-Marshal”, dịch sang tiếng Việt là “Phó nguyên soái không quân”.