AVO là gì? Nghĩa của từ avo

AVO là gì?

AVO“Apprehended Violence Order” trong tiếng Anh.

AVO là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng AVO“Apprehended Violence Order”.

Apprehended Violence Order: Lệnh Bắt giữ Bạo lực.

Giải thích ý nghĩa của AVO

AVO có nghĩa “Apprehended Violence Order”, dịch sang tiếng Việt là “Lệnh Bắt giữ Bạo lực”.