AVRCP là gì? Nghĩa của từ avrcp

AVRCP là gì?

AVRCP“Audio Video Remote Control Profile” trong tiếng Anh.

AVRCP là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng AVRCP“Audio Video Remote Control Profile”.

Audio Video Remote Control Profile: Cấu hình điều khiển từ xa video âm thanh.

Một số kiểu AVRCP viết tắt khác:

Audio Visual Remote Control Profile: Cấu hình điều khiển từ xa bằng âm thanh hình ảnh.

Giải thích ý nghĩa của AVRCP

AVRCP có nghĩa “Audio Video Remote Control Profile”, dịch sang tiếng Việt là “Cấu hình điều khiển từ xa video âm thanh”.