AVRE là gì? Nghĩa của từ avre

AVRE là gì?

AVRE“Armoured Vehicle Royal Engineers” trong tiếng Anh.

AVRE là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng AVRE“Armoured Vehicle Royal Engineers”.

Armoured Vehicle Royal Engineers: Kỹ sư Hoàng gia xe bọc thép.

Giải thích ý nghĩa của AVRE

AVRE có nghĩa “Armoured Vehicle Royal Engineers”, dịch sang tiếng Việt là “Kỹ sư Hoàng gia xe bọc thép”.