AVTB là gì? Nghĩa của từ avtb

AVTB là gì?

AVTB“Armoured Vehicle Test Bed” trong tiếng Anh.

AVTB là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng AVTB“Armoured Vehicle Test Bed”.

Armoured Vehicle Test Bed: Giường thử xe bọc thép.

Một số kiểu AVTB viết tắt khác:

Aviation Test Bed: Giường thử hàng không.

Giải thích ý nghĩa của AVTB

AVTB có nghĩa “Armoured Vehicle Test Bed”, dịch sang tiếng Việt là “Giường thử xe bọc thép”.