AVUM là gì? Nghĩa của từ avum

AVUM là gì?

AVUM“Aviation Unit Maintenance” trong tiếng Anh.

AVUM là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng AVUM“Aviation Unit Maintenance”.

Aviation Unit Maintenance: Bảo trì đơn vị hàng không.

Giải thích ý nghĩa của AVUM

AVUM có nghĩa “Aviation Unit Maintenance”, dịch sang tiếng Việt là “Bảo trì đơn vị hàng không”.