AWA là gì? Nghĩa của từ awa

AWA là gì?

AWA“American Wrestling Association” trong tiếng Anh.

AWA là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng AWA“American Wrestling Association”.

American Wrestling Association: Hiệp hội đấu vật Hoa Kỳ.

Giải thích ý nghĩa của AWA

AWA có nghĩa “American Wrestling Association”, dịch sang tiếng Việt là “Hiệp hội đấu vật Hoa Kỳ”.