AWC là gì? Nghĩa của từ awc

AWC là gì?

AWC“Air Warfare Centre” trong tiếng Anh.

AWC là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng AWC“Air Warfare Centre”.

Air Warfare Centre: Trung tâm Chiến tranh Hàng không.

Giải thích ý nghĩa của AWC

AWC có nghĩa “Air Warfare Centre”, dịch sang tiếng Việt là “Trung tâm Chiến tranh Hàng không”.