AWD là gì? Nghĩa của từ awd

AWD là gì?

AWD“All-Wheel Drive” trong tiếng Anh.

AWD là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng AWD“All-Wheel Drive”.

All-Wheel Drive: Dẫn động bốn bánh.

Giải thích ý nghĩa của AWD

AWD có nghĩa “All-Wheel Drive”, dịch sang tiếng Việt là “Dẫn động bốn bánh”.