AWE là gì? Nghĩa của từ awe

AWE là gì?

AWE“Average Weekly Earnings” trong tiếng Anh.

AWE là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng AWE“Average Weekly Earnings”.

Average Weekly Earnings: Thu nhập trung bình hàng tuần.

Một số kiểu AWE viết tắt khác:

Advanced Warfighting Experiment: Thử nghiệm chiến đấu nâng cao.

Giải thích ý nghĩa của AWE

AWE có nghĩa “Average Weekly Earnings”, dịch sang tiếng Việt là “Thu nhập trung bình hàng tuần”.