AWP là gì? Nghĩa của từ awp

AWP là gì?

AWP“Awaiting Parts” trong tiếng Anh.

AWP là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng AWP“Awaiting Parts”.

Awaiting Parts: Bộ phận đang chờ.
mã SM&R.

Giải thích ý nghĩa của AWP

AWP có nghĩa “Awaiting Parts”, dịch sang tiếng Việt là “Bộ phận đang chờ”.