AX là gì? Nghĩa của từ ax

AX là gì?

AX“Åland Islands” trong tiếng Anh.

AX là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng AX“Åland Islands”.

Åland Islands: Quần đảo Åland.
ISO 3166 digram.

Giải thích ý nghĩa của AX

AX có nghĩa “Åland Islands”, dịch sang tiếng Việt là “Quần đảo Åland”.