AXP là gì? Nghĩa của từ axp

AXP là gì?

AXP“Ambulance eXchange Point” trong tiếng Anh.

AXP là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng AXP“Ambulance eXchange Point”.

Ambulance eXchange Point: Điểm xe cứu thương eXchange.

Giải thích ý nghĩa của AXP

AXP có nghĩa “Ambulance eXchange Point”, dịch sang tiếng Việt là “Điểm xe cứu thương eXchange”.