AYM là gì? Nghĩa của từ aym

AYM là gì?

AYM“Aymara language” trong tiếng Anh.

AYM là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng AYM“Aymara language”.

Aymara language: Ngôn ngữ Aymara.
mã ISO 639-2: aym.

Giải thích ý nghĩa của AYM

AYM có nghĩa “Aymara language”, dịch sang tiếng Việt là “Ngôn ngữ Aymara”.