AYU là gì? Nghĩa của từ ayu

AYU là gì?

AYU“As Yet Unknown” trong tiếng Anh.

AYU là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng AYU“As Yet Unknown”.

As Yet Unknown: Như chưa biết.

Giải thích ý nghĩa của AYU

AYU có nghĩa “As Yet Unknown”, dịch sang tiếng Việt là “Như chưa biết”.