AZ là gì? Nghĩa của từ az

AZ là gì?

AZ“Arizona” trong tiếng Anh.

AZ là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng AZ“Arizona”.

Arizona: Bang Arizona.
Một tiểu bang của Hoa Kỳ, với mã bưu chính là "AZ".

Một số kiểu AZ viết tắt khác:

Azerbaijani language: Ngôn ngữ Azerbaijan.
Mã ISO 639-1: az.

Azerbaijan.
Mã ISO 3166.

Alkmaar Zaanstreek: Alkmaar Zaanstreek.
Câu lạc bộ bóng đá Hà Lan.

Assignment Zero: Chuyển nhượng số 0.
Tên một dự án báo chí cộng đồng.

Azimuth: Phương vị.
Thuật ngữ sử dụng trong la bàn, thiên văn học.

Al Zn: Nhôm, Kẽm.
Nó là sự kết hợp giữa 2 nguyên tố hóa học Nhôm (Al) và Kẽm (Zn).

Giải thích ý nghĩa của AZ

AZ có nghĩa “Arizona”, dịch sang tiếng Việt là “Bang Arizona”.