BAI là gì? Nghĩa của từ bai

BAI là gì?

BAI“Battlefield Air Interdiction” trong tiếng Anh.

BAI là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng BAI“Battlefield Air Interdiction”.

Battlefield Air Interdiction: Trận chiến trên không.

Giải thích ý nghĩa của BAI

BAI có nghĩa “Battlefield Air Interdiction”, dịch sang tiếng Việt là “Trận chiến trên không”.