BAMC là gì? Nghĩa của từ bamc

BAMC là gì?

BAMC“Brooke Army Medical Center” trong tiếng Anh.

BAMC là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng BAMC“Brooke Army Medical Center”.

Brooke Army Medical Center: Trung tâm y tế quân đội Brooke.

Giải thích ý nghĩa của BAMC

BAMC có nghĩa “Brooke Army Medical Center”, dịch sang tiếng Việt là “Trung tâm y tế quân đội Brooke”.