BAR là gì? Nghĩa của từ bar

BAR là gì?

BAR“Bennett Acceptance Ratio” trong tiếng Anh.

BAR là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng BAR“Bennett Acceptance Ratio”.

Bennett Acceptance Ratio: Tỷ lệ chấp nhận Bennett.

Một số kiểu BAR viết tắt khác:

Barbados: Barbados.
bát quái IOC, nhưng không phải là FIFA hoặc ISO 3166.

British American Racing: Đua xe Anh Mỹ.

Buy-American Restrictions: Hạn chế Mua-Mỹ.

Browning Automatic Rifle: Súng trường tự động Browning.

Giải thích ý nghĩa của BAR

BAR có nghĩa “Bennett Acceptance Ratio”, dịch sang tiếng Việt là “Tỷ lệ chấp nhận Bennett”.