BASF là gì? Nghĩa của từ basf

BASF là gì?

BASF“Badische Anilin und Soda Fabrik” trong tiếng Anh.

BASF là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng BASF“Badische Anilin und Soda Fabrik”.

Badische Anilin und Soda Fabrik: Badische Anilin und Soda Fabrik.
Nhà máy Baden Anilin và Soda, một công ty hóa chất của Đức.

Giải thích ý nghĩa của BASF

BASF có nghĩa “Badische Anilin und Soda Fabrik”, dịch sang tiếng Việt là “Badische Anilin und Soda Fabrik”.