BBB là gì? Nghĩa của từ bbb

BBB là gì?

BBB“Blood–Brain Barrier” trong tiếng Anh.

BBB là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng BBB“Blood–Brain Barrier”.

Blood–Brain Barrier: Nghẽn mạch máu não.

Một số kiểu BBB viết tắt khác:

Better Business Bureau: Phòng kinh doanh tốt hơn.
Tên một tổ chức tư nhân phi lợi nhuận được thành lập năm 1912, hỗ trợ quyền lợi của người tiêu dùng. Khu vực phục vụ là ở Bắc Mỹ gồm các quốc gia Hoa Kỳ, Canada và Mexico.

Build Back Better: Xây dựng trở lại tốt hơn.

Bye Bye Bye: Chào tạm biệt.

Giải thích ý nghĩa của BBB

BBB có nghĩa “Blood–Brain Barrier”, dịch sang tiếng Việt là “Nghẽn mạch máu não”.