BBD là gì? Nghĩa của từ bbd

BBD là gì?

BBD“Barbadian dollar” trong tiếng Anh.

BBD là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng BBD“Barbadian dollar”.

Barbadian dollar: Đô la Barbadian.
mã tiền tệ ISO 4217.

Một số kiểu BBD viết tắt khác:

Bowel Bladder Dysfunction: Rối loạn chức năng bàng quang ruột.

Giải thích ý nghĩa của BBD

BBD có nghĩa “Barbadian dollar”, dịch sang tiếng Việt là “Đô la Barbadian”.