BBVA là gì? Nghĩa của từ bbva

BBVA là gì?

BBVA“Banco Bilbao Vizcaya Argentaria” trong tiếng Anh.

BBVA là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng BBVA“Banco Bilbao Vizcaya Argentaria”.

Banco Bilbao Vizcaya Argentaria: Banco Bilbao Vizcaya Argentaria.
ngân hàng Tây Ban Nha.

Giải thích ý nghĩa của BBVA

BBVA có nghĩa “Banco Bilbao Vizcaya Argentaria”, dịch sang tiếng Việt là “Banco Bilbao Vizcaya Argentaria”.