BCA là gì? Nghĩa của từ bca

BCA là gì?

BCA“Bachelor of Computer Application” trong tiếng Anh.

BCA là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng BCA“Bachelor of Computer Application”.

Bachelor of Computer Application: Cử nhân Máy tính Ứng dụng.

Một số kiểu BCA viết tắt khác:

Black Coaches & Administrators: Huấn luyện viên & Quản trị viên Da đen.

Giải thích ý nghĩa của BCA

BCA có nghĩa “Bachelor of Computer Application”, dịch sang tiếng Việt là “Cử nhân Máy tính Ứng dụng”.