BCCI là gì? Nghĩa của từ bcci

BCCI là gì?

BCCI“Bank of Credit and Commerce International” trong tiếng Anh.

BCCI là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng BCCI“Bank of Credit and Commerce International”.

Bank of Credit and Commerce International: Ngân hàng Tín dụng và Thương mại Quốc tế.

Một số kiểu BCCI viết tắt khác:

Board of Control for Cricket in India: Ban kiểm soát Cricket ở Ấn Độ.

Giải thích ý nghĩa của BCCI

BCCI có nghĩa “Bank of Credit and Commerce International”, dịch sang tiếng Việt là “Ngân hàng Tín dụng và Thương mại Quốc tế”.