BCI là gì? Nghĩa của từ bci

BCI là gì?

BCI“Brain–Computer Interface” trong tiếng Anh.

BCI là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng BCI“Brain–Computer Interface”.

Brain–Computer Interface: Giao diện não - máy tính.

Một số kiểu BCI viết tắt khác:

Business Cycle Indicators: Các chỉ số về chu kỳ kinh doanh.

Bat Conservation International: Bảo tồn dơi quốc tế.

Book Citation Index: Chỉ mục trích dẫn sách.

Better Cotton Initiative: Sáng kiến Bông tốt hơn.

Battery Council International: Hội đồng pin quốc tế.

Giải thích ý nghĩa của BCI

BCI có nghĩa “Brain–Computer Interface”, dịch sang tiếng Việt là “Giao diện não - máy tính”.