BCIS là gì? Nghĩa của từ bcis

BCIS là gì?

BCIS“Battlefield Combat Identification System” trong tiếng Anh.

BCIS là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng BCIS“Battlefield Combat Identification System”.

Battlefield Combat Identification System: Hệ thống nhận dạng chiến đấu trên chiến trường.

Giải thích ý nghĩa của BCIS

BCIS có nghĩa “Battlefield Combat Identification System”, dịch sang tiếng Việt là “Hệ thống nhận dạng chiến đấu trên chiến trường”.