BCPL là gì? Nghĩa của từ bcpl

BCPL là gì?

BCPL“Basic Combined Programming Language” trong tiếng Anh.

BCPL là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng BCPL“Basic Combined Programming Language”.

Basic Combined Programming Language: Ngôn ngữ lập trình kết hợp cơ bản.
tiền thân của C.

Giải thích ý nghĩa của BCPL

BCPL có nghĩa “Basic Combined Programming Language”, dịch sang tiếng Việt là “Ngôn ngữ lập trình kết hợp cơ bản”.