BCS là gì? Nghĩa của từ bcs

BCS là gì?

BCS“Bachelor of Computer Science” trong tiếng Anh.

BCS là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng BCS“Bachelor of Computer Science”.

Bachelor of Computer Science: Cử nhân Khoa học Máy tính.

Một số kiểu BCS viết tắt khác:

Bardeen, Cooper, and Schrieffer superconduction theory: Thuyết siêu dẫn của Bardeen, Cooper, và Schrieffer.

Bowl Championship Series: Loạt giải vô địch Bowl.
bóng đá đại học Hoa Kỳ.

Giải thích ý nghĩa của BCS

BCS có nghĩa “Bachelor of Computer Science”, dịch sang tiếng Việt là “Cử nhân Khoa học Máy tính”.