BD là gì? Nghĩa của từ bd

BD là gì?

BD“Bình Dương” trong tiếng Việt, “Business Development” trong tiếng Anh.

BD là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng BD“Bình Dương”, “Business Development”.

Bình Dương.

Business Development: Phát triển kinh doanh.

Một số kiểu BD viết tắt khác:

Bangladesh: Bangladesh.
ISO 3166 digram.

Bermuda: Bermuda.
mã lãnh thổ FIPS 10-4.

Giải thích ý nghĩa của BD

VIỆT NGỮ.

BD có nghĩa “Bình Dương” trong tiếng Việt.

NGOẠI NGỮ.

BD có nghĩa “Business Development”, dịch sang tiếng Việt là “Phát triển kinh doanh”.