BDMA là gì? Nghĩa của từ bdma

BDMA là gì?

BDMA“Beam-Division Multiple Access” trong tiếng Anh.

BDMA là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng BDMA“Beam-Division Multiple Access”.

Beam-Division Multiple Access: Đa truy cập phân chia chùm.

Một số kiểu BDMA viết tắt khác:

Brighton Digital Media Academy: Học viện truyền thông kỹ thuật số Brighton.

Bonteh Digital Media Awards: Giải thưởng truyền thông kỹ thuật số Bonteh.

Giải thích ý nghĩa của BDMA

BDMA có nghĩa “Beam-Division Multiple Access”, dịch sang tiếng Việt là “Đa truy cập phân chia chùm”.