BDS là gì? Nghĩa của từ bds

BDS là gì?

BDS“Bachelor of Dental Surgery” trong tiếng Anh.

BDS là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng BDS“Bachelor of Dental Surgery”.

Bachelor of Dental Surgery: Cử nhân phẫu thuật nha khoa.

Một số kiểu BDS viết tắt khác:

Boycott, Divestment and Sanctions: Tẩy chay, thoái vốn và trừng phạt.

Giải thích ý nghĩa của BDS

BDS có nghĩa “Bachelor of Dental Surgery”, dịch sang tiếng Việt là “Cử nhân phẫu thuật nha khoa”.