BĐS là gì? Nghĩa của từ bđs

BĐS là gì?

BĐS“Bất động sản” trong tiếng Việt.

BĐS là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng BĐS“Bất động sản”.

Bất động sản.

Giải thích ý nghĩa của BĐS

BĐS có nghĩa “Bất động sản” trong tiếng Việt.