BDT là gì? Nghĩa của từ bdt

BDT là gì?

BDT“Bangladeshi taka” trong tiếng Anh.

BDT là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng BDT“Bangladeshi taka”.

Bangladeshi taka: Taka Bangladesh.
mã tiền tệ ISO 4217.

Một số kiểu BDT viết tắt khác:

Black–Derman–Toy model: Black – Derman – Mô hình đồ chơi.

Giải thích ý nghĩa của BDT

BDT có nghĩa “Bangladeshi taka”, dịch sang tiếng Việt là “Taka Bangladesh”.