BĐVN là gì? Nghĩa của từ bđvn

BĐVN là gì?

BĐVN“Bóng đá Việt Nam” trong tiếng Việt.

BĐVN là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng BĐVN“Bóng đá Việt Nam”.

Bóng đá Việt Nam.

Giải thích ý nghĩa của BĐVN

BĐVN có nghĩa “Bóng đá Việt Nam” trong tiếng Việt.