BE là gì? Nghĩa của từ be

BE là gì?

BE“Belgium” trong tiếng Anh.

BE là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng BE“Belgium”.

Belgium: Bỉ.
mã quốc gia FIPS 10-4, ISO 3166 digram.

Một số kiểu BE viết tắt khác:

Beryllium: Berili.
Be.

Belarusian language: Tiếng Belarus.
mã ISO 639-1: be.

Giải thích ý nghĩa của BE

BE có nghĩa “Belgium”, dịch sang tiếng Việt là “Bỉ”.