BF là gì? Nghĩa của từ bf

BF là gì?

BF“Boyfriend” trong tiếng Anh.

BF là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng BF“Boyfriend”.

Boyfriend: Bạn trai.

Một số kiểu BF viết tắt khác:

Bahamas: Bahamas.
mã quốc gia FIPS 10-4.

Burkina Faso: Burkina Faso.
ISO 3166 digram.

Giải thích ý nghĩa của BF

BF có nghĩa “Boyfriend”, dịch sang tiếng Việt là “Bạn trai”.