BFO là gì? Nghĩa của từ bfo

BFO là gì?

BFO“Beat Frequency Oscillator” trong tiếng Anh.

BFO là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng BFO“Beat Frequency Oscillator”.

Beat Frequency Oscillator: Bộ dao động tần số dịp.
Bộ dụng cụ tạo dao động chuyên dụng, và nó được sử dụng với mục đích tạo ra tín hiệu tần số âm thanh.

Một số kiểu BFO viết tắt khác:

Basic Formal Ontology: Ontology chính thức cơ bản.

Business Function Outsourcing: Gia công phần mềm chức năng kinh doanh.

Giải thích ý nghĩa của BFO

BFO có nghĩa “Beat Frequency Oscillator”, dịch sang tiếng Việt là “Bộ dao động tần số dịp”.