BFS là gì? Nghĩa của từ bfs

BFS là gì?

BFS“Belfast International Airport” trong tiếng Anh.

BFS là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng BFS“Belfast International Airport”.

Belfast International Airport: Sân bay quốc tế Belfast.
mã sân bay IATA.

Giải thích ý nghĩa của BFS

BFS có nghĩa “Belfast International Airport”, dịch sang tiếng Việt là “Sân bay quốc tế Belfast”.