BG là gì? Nghĩa của từ bg

BG là gì?

BG“Body Guard” trong tiếng Anh.

BG là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng BG“Body Guard”.

Body Guard: Bảo vệ cơ thể.

Một số kiểu BG viết tắt khác:

Battle Group: Nhóm chiến đấu.

Brigadier General: Chuẩn tướng.

Bulgaria: Bungari.
ISO 3166 digram.

Bangladesh: Bangladesh.
mã quốc gia FIPS 10-4.

Bulgarian language: Tiếng Bungari.
mã ISO 639-1: bg.

Giải thích ý nghĩa của BG

BG có nghĩa “Body Guard”, dịch sang tiếng Việt là “Bảo vệ cơ thể”.